بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کاهش عوامل بیماری زا با ورمی کمپوست،کاهش ph خاک با ورمی کمپوست،فروش ورمی کمپوست’

چرا ورمی کمپوست برای گیاهان خوب است؟

چرا ورمی کمپوست برای گیاهان خوب است؟

طی فرآیند کمپوستینگ مواد آلی دستخوش تغییرات شیمیایی میگردند که این امر باعث میشود مواد مغذی به راحتی در دسترس ریشه های گیاه قرار گیرند همین اثر را بر روی مواد سمی، مانند فلزات سنگین موجود در لجن فاضلاب انجام می دهند این فرآیند به نام فیکسیشن خوانده میشود و مانع از قرار گرفتن بیشتر فلزات سنگین در معرض ریشه گیاه میگردد. مطالعات همچنین کاهش قابل توجهی در میزان  عوامل بیماریزا در مواد آلی که  تحت تاثیر فرایند  کمپوستینگ قرار گرفته اند نشان داده است. ورمی کمپوست به مانند یک بافر برای گیاهانی که پی اچ خاک آنها بالا یا پایین است عمل می کند .سطح مواد آلی و قابل دسترس نیتروژن، کلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم در ورمی کمپوست نسبت به خاک معمولی به طرز چشمگیری بالاتر است.
آزمایشات در ایالات متحده بر روی محصولات گوجه فرنگی نشان داده است که اضافه کردن ورمی کمپوست باعث افزایش تولید تا ۳۳٪ می گردد.

مقایسه ورمی کمپوست با کودهای دیگر

ورمی کمپوست چیست؟

مزایای ورمی کمپوست فارمینو

ترکیبات کود ورمی کمپوست و نحوه ی مصرف آن

آیا کمپوست همان ورمی کمپوست است ؟

تفاوت ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ: