بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘میزان مصرف ورمی کمپوست،کود ورمیکمپوست،مصرف ورمی کمپوست برای گلدان’

مقدار استفاده از کمپوست

میزان مصرف ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

گلدانهای آپارتمانی: ۲۰ تا  ۳۰ درصد  از حجم گلدان (به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید).

باغچه های خانگی: ۲ تا ۳ کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمتر مربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی)

صیفی جات: ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ کیلوگرم کود ورمی کمپوست  در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر.

سبزی کاری: مخلوط ۱۰% الی ۱۵% کود ورمی کمپوست  با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، به عمق حداقل ۲ تا ۵ سانتیمتر.

درختان میوه: ۳ تا ۵ کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

درختچه های تزئینی: ۲تا ۳ کیلوگرم در متر مربع

نهال کاری: ۲  تا ۴ کیلوگرم در متر مربع

زمینهای زراعی: ۶ تا ۹ تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک


چمن کاری: در بستر چمن کاری حدود ۱۰- ۸ کیلو گرم در متر مربع و برای نگهداری چمن در بهار یا پاییز حدود ۶- ۲ کیلو گرم در متر مربع  در هر سال می توان ورمی کمپوست را مصرف نمود. (برای کاشت چمن ورمی کمپوست را بایستی با ماسه مخلوط و بذر با آن پوشاند).

 قارچ: در پرورش انواع قارچها می توان محصولات را به اندازه مورد نیاز بعنوان خاک پوشش و خاک زیر کشت مورد استفاده قرار داد.