بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا،کرم پوسال،بازیافت زباله،تولید ورمی کمپوست’

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

کرمهای ایزینیا فتیدا می­توانند از تمام انواع زباله­های غذایی، زباله­ های حیاط، باغچه، کاغذ و مقوا تغذیه نمایند. زباله­ های باغچه های مانند برگها، علفهای کوتاه شده، شاخ و برگهای کوچک و زائده­های گیاهی غیر چوبی می­باشند که همه قابل تبدیل به کرم‌پوسال هستند. برگها عمده­ ترین زباله آلی موجود در اغلب مخازن کمپوست هستند.

اگر از علفهای کوتاه شده استفاده می­شود بهتر است که آنها را با دیگر زباله­ های منزل مخلوط نمود، زیرا در غیر این صورت، این علفها باعث فشردگی و محدود شدن جریان هوا می­شوند. همچنین بهتر است شاخه­هایی با ضخامت بیش از ۶ میلی­متر را با یک رنده به قطعات کوچکتر تبدیل نمود. از زباله­ های آشپزخانه­ای مانند باقیمانده سبزیجات، ته مانده قهوه و پوست تخم مرغ نیز می­توان استفاده کرد. در صورت بکار بردن نیتروژن اضافی، می­توان مقدار کمی خاک اره به آن افزود. برای هر صد کیلوگرم خاک اره حدوداً به ­یک ­کیلوگرم نیتروژن خالص نیاز است که معادل ۲/۲ کیلوگرم اوره می­باشد. خاکستر چوب نیز به عنوان منبع آهک محسوب می­شود که باید به میزان کمی مورد استفاده قرار گیرد. روزنامه­ ها و کاغذهای باطله معمولی نیز قابل تبدیل به کمپوست می­باشند اما به دلیل اینکه میزان نیتروژن در آنها کم است، سرعت تجزیه پائین می­آید و در صورت استفاده از کاغذ نباید وزن آنها بیش از ده درصد کل وزن مواد موجود در مخزن کرم‌ایزینیا فتیدا باشد. زباله­ های آلی که از نظر بیولوژیکی تجزیه‌پذیر بوده و معمولاً به عنوان مواد کمپوست شوند، در پرورش کرم و تولید کرم ایزینیا فتیدا مورد استفاده قرار می­گیرند به شرح زیر می­باشند:


فضولات حیوانی:

می­توان از مدفوع حیوانی مانند، گوسفند، اسب، بز و طیور برای این منظور استفاده نمود. لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش­بینی­ های اولیه مختلفی در مورد عوامل بیماریزا و واکنش در مقابل کرمهای خاکی انجام داد. باید برای استفاده از مدفوع اسب بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوی ویروس تتانوس است که برای انسان مهلک و کشنده می­باشد.

زباله­ های کشاورزی:

همچنین می­توان از زباله­ های کشاورزی که پس از برداشت محصول و خرمن­کوبی به دست می­ آید نیز استفاده کرد. این زباله­ ها شامل موارد زیر می­باشند: شاخه­ ها، برگها، سبوس (بجز شلتوک)، پوست، زباله سبزیجات، خرده برگها، زباله­ های فرآوری صنایع غذایی، تفاله نیشکر و زباله­ های فرآوری می­باشند.