بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سیستم پرورش کرم به روش سبدی،سیستم پرورش کرم به روش پشته ای،تولید ورمی کمپوست’

بررسی نقاط قوت و ضعف روش سبدی و پشته ای

سیستم پرورش کرم به روش سبدی :

در این سیستم از  سبدهایی با ابعاد مختلف جهت پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست استفاده می شود . این روش جهت استفاده حداکثری از حداقل فضا ایجاد شده و بیشتر جهت استفاده در منزل به علت کمبود فضا مورد استفاده قرار میگیرد . در این رو ش سبدهای حاوی بستر کرم به همره کرم بر روی هم قرار میگیرد و به منظور عدم بروز شوری در بستر زیرین در مدت زمان های معلوم جعبه ی زیرین را در بالا و جعبه ی بالایی را در زیر قرار می دهند

مزایای استفاده :

نیاز به فضای کمی دارد

معایب استفاده :

۱٫صرف هزینه ی بالا جهت خرید جعبه و جابجایی آن ها

۲٫شرایط دشوار جهت یکنواختی تامین رطوبت و ممانعت از ایجاد حالت شوری و تنظیم EC

3.برداشت و جداسازی کرم کار دشواری  و مستلزم نیروی کارگری زیاد است.

سیستم پرورش کرم به روش پشته ای:

در این روش کود مورد نظر پس از شستشو بر روی زمین به حالت کله قندی قرار میگیرد که به هر یک از کله قندی یا پشته ها تلگفته می شود سپس  کرمها به بستر اضافه میشوند.

معایب:

عیب این روش ایناست که نیازمند فضای زیادی جهت شروع کار است.

مزایا:

۱٫جهت آبیاری از سیستم فواره استفاده میشود که همین امر هزینه کارگری ومصرف آب را به طرز چشمگیری کاهش میدهد.

۲٫کیفیت کود تولیدی و جمعیت کرمها پس از پایان دوره در این روش بالاتر است.