بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘آموزش’

تاثیر ورمی کمپوست بر گیاهان گلخانه ای

تاثیر ورمی کمپوست بر گیاهان گلخانه ای

پیاز 

بیشترین عملکرد و بیشترین درصد پروتئین و بیشترین میزان اسید اسکوربیک در غده پیاز و کمترین درصد غده های از بین رفته  در اثر مصرف ورمی کمپوست به مقدار ۶ تن در هکتار به دست آمد.

گوجه فرنگی

ورمی کمپوست با نسبت ۱۰۰۰ گرم در کرتهایی با مساحت ۲ متر مربع افزایش معنی داری در میزان محصول تولیدی داشته است . بیشترین تعداد میوه و بالاترین وزن تر بوته ، طول میان گره، شاخص سطح برگ، وزن خشک ریشه ، جذب عناصر ماکرو، سالم بودن قسمتهای خارجی گیاه ،عدم ارتباط به امراض و افزایش مقاومت سلولزی آن نیز از دیگر نتایج بدست آمده می باشد. همچنین نشان داد افزایش کود ورمی کمپوست در مقایسه با کمپوست معمولی و حتی افزودن کود دامی به گلدانهای گوجه فرنگی شاخص های رشد و عملکرد گیاه را بطور قابل توجهی ارتقاء داده است.

خیار

حاصل ورمی کمپوست باعث افزایش راندمان محصول شد و به دلیل داشتن ساختمان اسفنجی خود مصرف آب را تا یک سوم تقلیل داد. همچنین در تیمار ورمی کمپوست هیچ مورد بد سبزی و ابتلا به بوته میری دیده نشد. لذا ورمی کمپوست می تواند بهترین گزینه برای تولید محصولات ارگانیک خصوصا در گلخانه ها باشد.

کاهو

بالاترین میزان جذب آهن و منگنز در خاک و کاهو هنگامی به دست آمد که از ورمی کمپوست ۴۰تن در هکتار به صورت جداگانه استفاده شد. با توجه به این نتایج مصرف ورمی کمپوست چه بصورت جداگانه و چه بصورت تلفیقی با کود شیمیایی می تواند بعنوان یک راه مؤثر جهت بهبود عناصر میکرو(Mn و Fe) در خاک ، گیاه کاهو و کاهش مصرف کودهای شیمیایی پیشنهاد شود.

لوبیا سبز

اثر کاربرد ورمی کمپوست بر وزن کل بوته، عملکرد غلاف، متوسط وزن غلاف، طول غلاف و تعداد برگ در گیاه معنی دار می باشد.

لوبیا

تعداد غلاف در بوته، وزن خشک غلاف در بوته، وزن دانه در غلاف، وزن خشک اندامهای هوایی ، بیشترین مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم کاه و کلش و دانه لوبیا در تیمارهای ورمی کمپوست مشاهده شد که بیانگر فراهمی و جذب بیشتر آنها این تیمار می باشد.

روش کاربری ورمیکمپوست فارمینو برای باغ های میوه

طریقه استفاده از ورمی کمپوست  فارمینو جهت استفاده در باغ های میوه:

محل حفر چاله در روش کود دهی به روش چالکود:

در ابتدا بایستی چاله هاییی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ها در یک سوم قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر باید شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت به دلیل وجود ریشه های جوان و فعال با تراکم بالا در آن منطقه می باشد. توانایی ریشه های جوان  وفعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه های اصلی و قطور درختان صدمه نمی رساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتما به طریقی آن را خیس کند

تعداد چاله ها:

در مجموع برای درختان میوه بیش از ۱۰ سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود. در باغ های پر تراکم به تعداد یک چاله بین دو درخت محدود می گردد.

قطر و عمق چاله:

در باغ هایی که حفر چاله به کمک بیا انجام میگیرد قطر چاله ها بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر و در صورت استفاده از مته پشت تراکتوری قطر چاله ۳۵ سناتی متر خواهد بود. عمق چاله به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد و به طور معمول ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر مناسب می باشد

چگونگی پر کردن چاله

برای درخنان بالای ۵ سال در هر چاله به میزان ۴تا ۵ کیلوگرم ودر درختان زیر ۵ سال تا ۳ کیلوگرم در هر چاله ورمی کمپوست ریخته و  پاله را با خاک سبک پر کرده و تا هم سطح خاک باغ گردد. بلافاصله بعد از پر شدن چاله  درختان آبیاری گردند

در روش چالکود؛ چاله در زیر قطره چکان های سیستم آبیاری تحت فشار و یا کنار نهر آبیاری خواهد بود.

در صورت نبود سیستم آبیاری تحت فشار، آبیاری بهتر است به روش تشتکی صورت گیرد

کود مورد نیاز درختان میوه برای چند سال اول بهتر است قبل از کاشت در زیرریشه یا فاصله ۱۵ سانتی متری جاسازی شود

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

کرمهای ایزینیا فتیدا می­توانند از تمام انواع زباله­های غذایی، زباله­ های حیاط، باغچه، کاغذ و مقوا تغذیه نمایند. زباله­ های باغچه های مانند برگها، علفهای کوتاه شده، شاخ و برگهای کوچک و زائده­های گیاهی غیر چوبی می­باشند که همه قابل تبدیل به کرم‌پوسال هستند. برگها عمده­ ترین زباله آلی موجود در اغلب مخازن کمپوست هستند.

اگر از علفهای کوتاه شده استفاده می­شود بهتر است که آنها را با دیگر زباله­ های منزل مخلوط نمود، زیرا در غیر این صورت، این علفها باعث فشردگی و محدود شدن جریان هوا می­شوند. همچنین بهتر است شاخه­هایی با ضخامت بیش از ۶ میلی­متر را با یک رنده به قطعات کوچکتر تبدیل نمود. از زباله­ های آشپزخانه­ای مانند باقیمانده سبزیجات، ته مانده قهوه و پوست تخم مرغ نیز می­توان استفاده کرد. در صورت بکار بردن نیتروژن اضافی، می­توان مقدار کمی خاک اره به آن افزود. برای هر صد کیلوگرم خاک اره حدوداً به ­یک ­کیلوگرم نیتروژن خالص نیاز است که معادل ۲/۲ کیلوگرم اوره می­باشد. خاکستر چوب نیز به عنوان منبع آهک محسوب می­شود که باید به میزان کمی مورد استفاده قرار گیرد. روزنامه­ ها و کاغذهای باطله معمولی نیز قابل تبدیل به کمپوست می­باشند اما به دلیل اینکه میزان نیتروژن در آنها کم است، سرعت تجزیه پائین می­آید و در صورت استفاده از کاغذ نباید وزن آنها بیش از ده درصد کل وزن مواد موجود در مخزن کرم‌ایزینیا فتیدا باشد. زباله­ های آلی که از نظر بیولوژیکی تجزیه‌پذیر بوده و معمولاً به عنوان مواد کمپوست شوند، در پرورش کرم و تولید کرم ایزینیا فتیدا مورد استفاده قرار می­گیرند به شرح زیر می­باشند:


فضولات حیوانی:

می­توان از مدفوع حیوانی مانند، گوسفند، اسب، بز و طیور برای این منظور استفاده نمود. لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش­بینی­ های اولیه مختلفی در مورد عوامل بیماریزا و واکنش در مقابل کرمهای خاکی انجام داد. باید برای استفاده از مدفوع اسب بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوی ویروس تتانوس است که برای انسان مهلک و کشنده می­باشد.

زباله­ های کشاورزی:

همچنین می­توان از زباله­ های کشاورزی که پس از برداشت محصول و خرمن­کوبی به دست می­ آید نیز استفاده کرد. این زباله­ ها شامل موارد زیر می­باشند: شاخه­ ها، برگها، سبوس (بجز شلتوک)، پوست، زباله سبزیجات، خرده برگها، زباله­ های فرآوری صنایع غذایی، تفاله نیشکر و زباله­ های فرآوری می­باشند.

بررسی نقاط قوت و ضعف روش سبدی و پشته ای

سیستم پرورش کرم به روش سبدی :

در این سیستم از  سبدهایی با ابعاد مختلف جهت پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست استفاده می شود . این روش جهت استفاده حداکثری از حداقل فضا ایجاد شده و بیشتر جهت استفاده در منزل به علت کمبود فضا مورد استفاده قرار میگیرد . در این رو ش سبدهای حاوی بستر کرم به همره کرم بر روی هم قرار میگیرد و به منظور عدم بروز شوری در بستر زیرین در مدت زمان های معلوم جعبه ی زیرین را در بالا و جعبه ی بالایی را در زیر قرار می دهند

مزایای استفاده :

نیاز به فضای کمی دارد

معایب استفاده :

۱٫صرف هزینه ی بالا جهت خرید جعبه و جابجایی آن ها

۲٫شرایط دشوار جهت یکنواختی تامین رطوبت و ممانعت از ایجاد حالت شوری و تنظیم EC

3.برداشت و جداسازی کرم کار دشواری  و مستلزم نیروی کارگری زیاد است.

سیستم پرورش کرم به روش پشته ای:

در این روش کود مورد نظر پس از شستشو بر روی زمین به حالت کله قندی قرار میگیرد که به هر یک از کله قندی یا پشته ها تلگفته می شود سپس  کرمها به بستر اضافه میشوند.

معایب:

عیب این روش ایناست که نیازمند فضای زیادی جهت شروع کار است.

مزایا:

۱٫جهت آبیاری از سیستم فواره استفاده میشود که همین امر هزینه کارگری ومصرف آب را به طرز چشمگیری کاهش میدهد.

۲٫کیفیت کود تولیدی و جمعیت کرمها پس از پایان دوره در این روش بالاتر است.

روش تفکیک کرم از کود

راه های جداسازی کرم از کود

یکی از مشکلاتی که برخی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند این است کـه چگونـه کرم خود را از کود ورمی کمپوست جدا کنند به گونه ای کرم ها آسیب ندیـده و دچـار تنش نشوند و دیگر آنکه حداکثر میزان کرمی که می تـوان از یـک بسـتر جـدا شـود را جداسازی کنندبرای این منظور چندین روش وجود دارد:

روش اول استفاده از غربال یا سرند

سرند یا همان الک وسیله ای اسـت کـه بـر اسـاس انـدازه مـواد آن هـا را از هـم جـدا می کند.
سرند های صـنعتی یـا نیمـه صـنعتی دارای نیـروی محرکـه ای مـی باشـند کـه بـه صورت مکانیکی و فارق از نیروی انسانی عمل جداسازی را انجام می دهند.در صنعت ورمی کمپوست بـه منظـور جداسـازی مـواد زایـد و یـا کـرم از کـود ورمـی کمپوست از دو نوع سرند دوار و چند مرحله ای استفاده می شود.
نکته ی بسیار مهم :در هنگـام اسـتفاده از سـرند بـرای جداسـازی کـرم در اثـر عبـور کــرم از منافــذ ســرند و یــا تکــان هــای شــدید و ایجــاد تــنش حــدود ۱۰ الــی ۲۰ درصد از کرم ها از بین خواهند رفت


سرند دوار

سـرند هـای دواری کـه بـرای جداسـازی کـرم از کـود و یـا مـواد زایـد از کود مورد استفاده قرار می گیرند دارای منافذ ۳ تا ۴ میلی متری می باشند.

ســرند چنــد مرحلــه ای

ایــن ســرند هــا را بیشــتر در صــنایع ســاختمانی و مصــالح مورد استفاده قرار می دهند ایـن سـرند هـا بـا داشـتن ۳ ردیـف در برخـی مـوارد تـا ۵ ردیفتور جداسازی بـا منافـذ ۳ ،۶ و ۱۰  میلـی متـر مـی باشـند ایـن سـرند هـا برای جداسازی کـرم بسـیار نـا مناسـب مـی باشـند و تلفـات کـرم در صـورت اسـتفاده از این سرند برای جداسـازی حـداکثر اسـت ولـی مزیـت ایـن سـرند هـا آن اسـت کـهو میلـی متـر مـی باشـند.ایـن سـرند هـا برای جداسازی کـرم بسـیار نـا مناسـب مـی باشـندو تلفـات کـرم در صـورت اسـتفاده از این سرند برای جداسـازی حـداکثراسـت ولـی مزیـت ایـن سـرند هـا آن اسـت کـه در هنگـام سـرند کـود ورمـی کمپوسـت بـا هـدف جداسـازی مـواد زایـد از کـود مــی توان کود ورمی کمپوست را با ۴۰ درصد رطوبت نیز سرند کرد.

مقایسه :با توجـه بـه تجربـه هـای صـورت گرفتـه در صـورت اسـتفاده از سـرند بهتـر اســت از ســرند هــای دوار اســتفاده کــرد در ضــمن در هنگــام ســرند ســعی شــود رطوبت بستر در حدود ۷ درصد باشد.

روش دوم استفاده ازروش لایه ای

یکـی از بهتــرین روش هــای جداســازی کــرم بـه صــورت خــالص همــین روش اســت در ایـــن روش کـــود را از آب گرفتـــه و مـــدتی در حـــدود ۲ الـــی ۳ روز آبیـــاری را متوقف کنیـد پس از خراش دهی سطح به عمق ۱۰ سانتی متر، بـه صـورت لایـه لایـه کـود را از بـالا شـروع بـه برداشـت مـی کنیم این روند را تـا جـایی ادامـه مـی دهـیم کـه یـک لایـه ی ۱۵ سـانتی از کـود و کرم باقی بماند .سپس تمـام کـود را جمـع کـرده و بـه صـورت یـک کپـه در آورده و در مقابــل آفتــاب مــی گــذاریم .یــک الــی ۲ روز صــبر کــرده و دوبــاره لایــه لایــه برداشت می کنیم تا مجـددا یـک لایـه ی ۱۰سـانتی از کـود بـاقی بمانـد .ایـن لایـه حاوی حداکثر میزان کرم است .

روش سوم استفاده از کود تازه:

در این روش بسـته بـه طـول تـل در چنـد جـای تـل کـود ورمـی شـده را برداشـته وکــود تــازه مــی ریــزیم قســمت هــای دیگــر تــل را آب یــا ری نمــی کنــیم و فقــط قسمت هایی که کود تازه ریختـه شـده را آب مـی دهـیم بعـد از یـک هفتـه مراکـزی که کود تـازه ریختـه شـده حـاوی کـرم شـده و بـاقی قسـمت هـا از کـرم خـالی مـی شود.

تفاوت ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ

تفاوت ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ

۱-ورمی کالچر: در واقع پرورش کرم را ورمی کالچر گویند. هدف این فعالیت افزایش روزافزون تعداد کرمها به منظور برداشت پایدار است. کرمهای برداشت شده را نیز می‏توان به منظور تولید کود ورمی‏ کمپوست استفاده نمود یا آنکه به مشتریان برای استفاده‏های مشابه فروخت.

۲-ورمی کمپوستینگ: ورمی کمپوستینگ فرایندی است که طی آن تبدیل مواد آلی (عموماً زباله‏ ها و یا کود‏های حیوانی) به یک ماده هوموس مانند به نام ورمی‏ کمپوست، صورت می‏ گیرد. هدف این فعالیت تبدیل سریعتر و با راندمان بالاتر مواد اولیه به کود ورمی کمپوست است.

این دو فرایند در عین شباهت زیاد، بسیار متفاوت هستند. اگر هدف شما تولید کود ورمی‏ کمپوست است، بهتر است بیشترین جمعیت و تراکم کرم را در بستر تهیه و حفظ کنید. در مقابل در صورتیکه به دنبال تولید و پرورش کرم هستید، باید جمعیت و تراکم کرم‏ها در بستر به اندازه کافی پایین نگاه دارید تا تولید مثل آن‏ها با سرعت بهینه صورت پذیرد. در واقع می‏توان گفت که تولید مثل سریع و بهینه کرم‏ها در تراکمی معادل ۵ تا ۱۰ کیلوگرم بر متر مربع بستر صورت می‏پذیرد حال آنکه راندمان بالای ورمی کمپوستینگ از تراکم‏های بالاتر از ۱۰ کیلوگرم بر متر مربع از بستر آغاز می‏شود.

تولید در فصول سرد

تولید ورمی کمپوست در زمستان همیشه یه مقدار استرس داره خیلی ها به همین دلیل به سمتش .به همین دلیل مطالعات زیادی انجام دادم تا بفهمم که چطور میشه تو زمستان هم یک فارم خوب داشت. در درجه اول خیالتون رو راحت کنم که قطعاً تولید ورمی کمپوست در زمستان امکان پذیر هست کافی هست که روش های مختلف رو بدونید و به موقع ازشون استفاده کنید. دمای بیرون -۷ درجه هست. دمای زمین منفی ۰٫۶ درجه سانتیگراد اما دمای منطقه ای که کرمها توی اون قرار دارن هست ۱۱٫۹ درجه سانتیگراد به نظرم که این خیلی عالی هست هوا سردتر شده اما منطقه توسعه کرمها گرمتر شده توی روش استفاده شده در این طرح تحقیقاتی برای گرم کردن محیط کرمها از هیچ وسیله گرمایشی استفاده نشده فقط و فقط نکاتی مربوط به عایق سازی محیط به درستی رعایت شده این خبر بیشتر به عنوان طرح مسئله بود و اینکه بگم برای تولید ورمی کمپوست در زمستان اصلاً نگران نباشید.

مراحل تهیه کود ورمی کمپوست

فرایند تولید کود ورمی کمپوست شامل مراحل زیر است:

۱-محاسبه میزان تولید مورد نظر

۲-پیدا کردن مکان مناسب: برای تولید ورمی کمپوست می بایست فضایی را تهیه نمود که دارای شرایط مناسبی مانند : در دسترس بودن منابع آب و برق، نزدیکی به مراکز مصرف، نزدیکی به مراکز تهیه مواد خام باشد. داشتن سقف یا نداشتن آن ضرورتی است که مربوط به خود تولید کننده است.  در مناطقی که تابش آفتاب مستقیم بوده و به تناسب دمای هوا بالاتر است هدف از ایجاد سقف کاهش هدر رفت رطوبت از بستر که ناشی از تابش آفتاب آن مناطق می باشد است ولی در منطقه ای که بارش زیاد باران مهمترین ویژگی این منطقه است هدف از ایجاد سقف می تواند در امان ماندن کرم ها از بارش مستقیم باران باشد.

۳-اجرا و ساخت سیستم زیربنایی طرح: کف بستر یکی از مهمترین عوامل موفقیت در تولید ورمی کمپوست است . در رابطه با جنس کف حتما توجه داشته باشید که اولا، جنس کف، برای کرم ها غیرقابل نفوذ باشد و دوم آنکه، جنس کف، باعث تجمع آب و از بین رفتن کرم ها نشود. شیب دهی کف یکی از مهمترین عواملی است که تولید کنندگان را به کف سازی ترغیب می کند . شیب مد نظر باید تا حدی باشد که پس آب خروجی از بسترهایتان را از محیط تولید خارج کند . این شیب به صورت تقریبی ۱۰ درجه در نظر گرفته می شود.
۴-تامین مواد مورد نیاز تولید ورمی کمپوست (کود و کرم): پایه اصلی برای تولید ورمی کمپوست کود دامی است. کودها باید پوسیده باشند یا عمری بالای ۶ ماه داشته باشند.کودهای تازه تر دارای عوامل بیماری زا و مضربرای کرم ها می باشند. کرم مورد استفاده در بستر کرم ایزینافوتیدا است. این گونه کرم قهوه ای مایل به قرمز است و کوچک تر از کرم های خاکی است. کرم مورد نیاز به ازای هر تن کود دامی ۶ تا ۸ کیلو گرم است .کمتر و بیشتر از این مقدار توجیه اقتصادی ندارد.

۵-شست و شوی کود: کود با مقدار فراوانی آب شسته میشود تا شیرابه های آن خارج گردد و بعد از آن به مدت دو تا سه روز رها گردد تا ph  آن تعدیل شود و آب آن خارج گردد.

۶-اجرا مراحل تل بندی و بستر سازی

۷-اجرای سیستم آبیاری و زه کشی مناسب (تحت نظارت مشاور طرح)

۸-تهیه کرم از مراکز معتبر: حیاتی ترین مرحله در تولید ورمی کمپوست، این مرحله است. زمان خرید کرم باید از فروشنده به ازای هر کیلوگرم، مقداری «کوکون» بگیرید، چون این کوکون ها ظرف دو تا سه هفته، به تعدادی کرم تبدیل می شوند. معمولا هر کرم بالغ، هر سه روز، یک کوکون ایجاد می کند که بعد از ۲۳ روز، هر کدام از این کوکون ها، یک تا سه نوزاد کرم تولید می کنند. در زمان خرید، باید مقداری بستر هم تهیه کنید تا کرم مدتی در آن زندگی کند، چون مدتی طول می کشد تا کرم با محیط جدید ارتباط برقرار کند. معمولا به ازای هر تن بستر، سه تا چهار کیلوگرم کرم نیاز است.

۹-تزریق کرم ها در پشته ها (تحت نظارت مشاور طرح)

۱۰-آبیاری روزانه به منظور تامین رطوبت ۷۰ درصد: برای اندازه گیری رطوبت، یک مقدار از بستر را در دست گرفته و فشار دهید. آبی که از آن بین انگشت هایتان خارج می شود، نه به صورت شرشر باشد و نه قطره قطره، به این مرحله لجن کش کردن می گویند.

۱۱-پایان دوره و جدا سازی کرم از کود

۱۲-فروش کود و نگهداری کرم ها برای ورود به پارت دوم تولید