بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘ورمی کمپوست’

تاثیر ورمی کمپوست بر گیاهان گلخانه ای

تاثیر ورمی کمپوست بر گیاهان گلخانه ای

پیاز 

بیشترین عملکرد و بیشترین درصد پروتئین و بیشترین میزان اسید اسکوربیک در غده پیاز و کمترین درصد غده های از بین رفته  در اثر مصرف ورمی کمپوست به مقدار ۶ تن در هکتار به دست آمد.

گوجه فرنگی

ورمی کمپوست با نسبت ۱۰۰۰ گرم در کرتهایی با مساحت ۲ متر مربع افزایش معنی داری در میزان محصول تولیدی داشته است . بیشترین تعداد میوه و بالاترین وزن تر بوته ، طول میان گره، شاخص سطح برگ، وزن خشک ریشه ، جذب عناصر ماکرو، سالم بودن قسمتهای خارجی گیاه ،عدم ارتباط به امراض و افزایش مقاومت سلولزی آن نیز از دیگر نتایج بدست آمده می باشد. همچنین نشان داد افزایش کود ورمی کمپوست در مقایسه با کمپوست معمولی و حتی افزودن کود دامی به گلدانهای گوجه فرنگی شاخص های رشد و عملکرد گیاه را بطور قابل توجهی ارتقاء داده است.

خیار

حاصل ورمی کمپوست باعث افزایش راندمان محصول شد و به دلیل داشتن ساختمان اسفنجی خود مصرف آب را تا یک سوم تقلیل داد. همچنین در تیمار ورمی کمپوست هیچ مورد بد سبزی و ابتلا به بوته میری دیده نشد. لذا ورمی کمپوست می تواند بهترین گزینه برای تولید محصولات ارگانیک خصوصا در گلخانه ها باشد.

کاهو

بالاترین میزان جذب آهن و منگنز در خاک و کاهو هنگامی به دست آمد که از ورمی کمپوست ۴۰تن در هکتار به صورت جداگانه استفاده شد. با توجه به این نتایج مصرف ورمی کمپوست چه بصورت جداگانه و چه بصورت تلفیقی با کود شیمیایی می تواند بعنوان یک راه مؤثر جهت بهبود عناصر میکرو(Mn و Fe) در خاک ، گیاه کاهو و کاهش مصرف کودهای شیمیایی پیشنهاد شود.

لوبیا سبز

اثر کاربرد ورمی کمپوست بر وزن کل بوته، عملکرد غلاف، متوسط وزن غلاف، طول غلاف و تعداد برگ در گیاه معنی دار می باشد.

لوبیا

تعداد غلاف در بوته، وزن خشک غلاف در بوته، وزن دانه در غلاف، وزن خشک اندامهای هوایی ، بیشترین مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم کاه و کلش و دانه لوبیا در تیمارهای ورمی کمپوست مشاهده شد که بیانگر فراهمی و جذب بیشتر آنها این تیمار می باشد.

روش کاربری ورمیکمپوست فارمینو برای باغ های میوه

طریقه استفاده از ورمی کمپوست  فارمینو جهت استفاده در باغ های میوه:

محل حفر چاله در روش کود دهی به روش چالکود:

در ابتدا بایستی چاله هاییی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ها در یک سوم قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر باید شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت به دلیل وجود ریشه های جوان و فعال با تراکم بالا در آن منطقه می باشد. توانایی ریشه های جوان  وفعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه های اصلی و قطور درختان صدمه نمی رساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتما به طریقی آن را خیس کند

تعداد چاله ها:

در مجموع برای درختان میوه بیش از ۱۰ سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود. در باغ های پر تراکم به تعداد یک چاله بین دو درخت محدود می گردد.

قطر و عمق چاله:

در باغ هایی که حفر چاله به کمک بیا انجام میگیرد قطر چاله ها بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر و در صورت استفاده از مته پشت تراکتوری قطر چاله ۳۵ سناتی متر خواهد بود. عمق چاله به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد و به طور معمول ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر مناسب می باشد

چگونگی پر کردن چاله

برای درخنان بالای ۵ سال در هر چاله به میزان ۴تا ۵ کیلوگرم ودر درختان زیر ۵ سال تا ۳ کیلوگرم در هر چاله ورمی کمپوست ریخته و  پاله را با خاک سبک پر کرده و تا هم سطح خاک باغ گردد. بلافاصله بعد از پر شدن چاله  درختان آبیاری گردند

در روش چالکود؛ چاله در زیر قطره چکان های سیستم آبیاری تحت فشار و یا کنار نهر آبیاری خواهد بود.

در صورت نبود سیستم آبیاری تحت فشار، آبیاری بهتر است به روش تشتکی صورت گیرد

کود مورد نیاز درختان میوه برای چند سال اول بهتر است قبل از کاشت در زیرریشه یا فاصله ۱۵ سانتی متری جاسازی شود

تاثیرات استفاده از ورمی کمپوست

فواید و اثرات استفاده از ورمی کمپوست

کود آلی ورمی کمپوست در خاک های سنگین دانه بندی و تخلل خاک را بهتر می سازد و نفود پذیری و تهویه خاک را بهبود می بخشند . در خاک های سبک مانند اسنفج به نگهداری آب و مواد غذایی کمک نموده و از شتستشوی آن جلوگیری می کند .

اجزای ریز و درشت و مواد معدنی را در بر گرفته و به تشکیل خاک دانه کمک می کند . حالت چسبندگی خاک را کاهش داده و از مقاومت خاک در مقابل ماشین آلات کشاورزی می کاهد و عملیات زراعی با خاک با انرژی کمتری انجام می گیرد

ورمی کمپوست می تواند ۲ تا ۶… برابر خود آب نگهداری نموده و از هدر رفتن آن جلوگیری کند . به خاک رنگ تیره داده و به جذب حرارت و گرم نگه داشتن خاک کمک می کند . کمپوست دارای عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان می باشد که این مواد را به تدریج آزاد و در اختیار گیاهان قرار می دهد . ذرات هوموس ترکیابت ازت کربن اسید فولیک حاصل از کمپوست دارای خاصیت جذب کنندگی شدید می باشد که عناصر غذایی را به خود جلب نموده و به آسانی در اختیار گیاهان قرار میدهد .

چرا ورمی کمپوست برای گیاهان خوب است؟

چرا ورمی کمپوست برای گیاهان خوب است؟

طی فرآیند کمپوستینگ مواد آلی دستخوش تغییرات شیمیایی میگردند که این امر باعث میشود مواد مغذی به راحتی در دسترس ریشه های گیاه قرار گیرند همین اثر را بر روی مواد سمی، مانند فلزات سنگین موجود در لجن فاضلاب انجام می دهند این فرآیند به نام فیکسیشن خوانده میشود و مانع از قرار گرفتن بیشتر فلزات سنگین در معرض ریشه گیاه میگردد. مطالعات همچنین کاهش قابل توجهی در میزان  عوامل بیماریزا در مواد آلی که  تحت تاثیر فرایند  کمپوستینگ قرار گرفته اند نشان داده است. ورمی کمپوست به مانند یک بافر برای گیاهانی که پی اچ خاک آنها بالا یا پایین است عمل می کند .سطح مواد آلی و قابل دسترس نیتروژن، کلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم در ورمی کمپوست نسبت به خاک معمولی به طرز چشمگیری بالاتر است.
آزمایشات در ایالات متحده بر روی محصولات گوجه فرنگی نشان داده است که اضافه کردن ورمی کمپوست باعث افزایش تولید تا ۳۳٪ می گردد.

مقایسه ورمی کمپوست با کودهای دیگر

ورمی کمپوست چیست؟

مزایای ورمی کمپوست فارمینو

ترکیبات کود ورمی کمپوست و نحوه ی مصرف آن

آیا کمپوست همان ورمی کمپوست است ؟

تفاوت ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ:

مقدار استفاده از کمپوست

میزان مصرف ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

گلدانهای آپارتمانی: ۲۰ تا  ۳۰ درصد  از حجم گلدان (به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید).

باغچه های خانگی: ۲ تا ۳ کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمتر مربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی)

صیفی جات: ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ کیلوگرم کود ورمی کمپوست  در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر.

سبزی کاری: مخلوط ۱۰% الی ۱۵% کود ورمی کمپوست  با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، به عمق حداقل ۲ تا ۵ سانتیمتر.

درختان میوه: ۳ تا ۵ کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

درختچه های تزئینی: ۲تا ۳ کیلوگرم در متر مربع

نهال کاری: ۲  تا ۴ کیلوگرم در متر مربع

زمینهای زراعی: ۶ تا ۹ تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک


چمن کاری: در بستر چمن کاری حدود ۱۰- ۸ کیلو گرم در متر مربع و برای نگهداری چمن در بهار یا پاییز حدود ۶- ۲ کیلو گرم در متر مربع  در هر سال می توان ورمی کمپوست را مصرف نمود. (برای کاشت چمن ورمی کمپوست را بایستی با ماسه مخلوط و بذر با آن پوشاند).

 قارچ: در پرورش انواع قارچها می توان محصولات را به اندازه مورد نیاز بعنوان خاک پوشش و خاک زیر کشت مورد استفاده قرار داد.

منافع کاربری ورمی کمپوست

مزایای استفاده از ورمی‌کمپوست :

۱- سبک و فاقد هرگونه بو

۲- عاری از تخم علفهای هرز

۳- حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتری‌ها

۴- بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی

۵- دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز

۶- دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها بویژه ویتامین

B12 -7 قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

۸- عاری از باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن

۹- اصلاح کنندة خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

۱۰- انطباق کامل با الزامات قوانین و مقررات محیط‌زیست

۱۱- تولید در داخل کشور (صد درصد) ۱۲- قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی

۱۳- هوادهی خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاکهای متراکم

۱۴- استفاده از این نوع کود، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی افزایش می­دهد؛ و مشکلات مربوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد.

سنجش کیفیت ورمی‌کمپوست

کیفیت ورمی‌کمپوست به نوع غذا (محیط کشت) یا مواد زائد آلی که کرم‌ها از آن تغذیه کرده‌اند، بستگی دارد. برای مثال کرم‌ها می‌توانند مواد آلی با سلولز زیاد مانند خاک اره را هضم کرده و یک ماده اصلاح‌کننده خاک با کیفیت پائین تولید نمایند، برعکس کرم‌ها قادرند با مواد غنی از ازت و فقیر از سلولز، ورمی‌کمپوست با کیفیت عالی تولید نمایند.
نسبت کربن به ازت(C/N) ورمی‌کمپوست برابر ۲۰ و پائین‌تر از آن می‌باشد. طول دانه‌های خشک ورمی ‌کمپوست بین ۱تا۵ میلیمتر و وزن مخصوص آن نیز کمتر از خاک گلدان است. هوموس آن حدود %۲۰ وزن خشک آن می‌باشد.
یکی از مصارف عمده که امروزه در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از زباله جهت تولید ورمی‌ کمپوست می‌باشد. هزینه دفع بسیاری از زائدات آلی که توسط صنایع نوین تولید می‌شوند گران تمام شده و مسائلی از قبیل بو یا آلودگی آبهای سطحی را موجب می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد که این‌گونه مسائل با استفاده از کرم‌های خاکی می‌توانند برطرف شوند بخصوص استفاده از کرم‌های‌خاکی ایزنیافوتیدا(E.Fotida) که می‌توانند در حضور هوا به تجزیه مواد آلی پرداخته و در نتیجه آلودگی محیط را کاهش دهند

 

استفاده از ورمی کمپوست در مزارع

رطوبت

۲۵ درصد

pH

7.5

EC محلول ۱۰%

۱٫۱۲ درصد

نسبت C/N

21

مواد آلی

۴۰ درصد

کربن آلی

۲۵ درصد

نیتروژن کل

۱٫۶ درصد

کلسیم

۲٫۷۳ درصد

منیزیم

۰٫۹ درصد

فسفر

۰٫۴ درصد

سدیم

۰٫۸درصد

پتاسیم

۰٫۴ درصد

آهن

۵۰۰۰ میلیگرم در کیلو

منگنز

۲۷۵ میلیگرم در کیلو

مس

۲۰ میلیگرم در کیلو

روی

۱۱۰ میلیگرم در کیلو

اهم خواص فیزیکی و شیمیایی ورمی‌کمپوست عبارتند از:

سبک و فاقد هرگونه بو

عاری از علفهای هرز

حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتری‌ها

بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی

دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز

دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها بویژه ویتامینB12

قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

عاری از باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن

اصلاح کنندة خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک

در مجموع این عوامل باعث شده «ورمی کمپوست» به عنوان مطلوب ترین و بی رقیب ترین کود آلی برای مصارف کشاورزی، فضای سبز، نشاکاری، گلکاری، سبزی کاری، باغ های میوه، گیاهان آپارتمانی و… محسوب شود.

مقدار و نحوه مصرف

بهترین روش مصرف هر نوع کود انجام آزمون خاک و مشاوره با کارشناسان تغذیه گیاه و خاکشناسی می باشد ولی بصورت عام مصرف ورمی کمپوست محدودیتی نداشته و مقادیر پیشنهادی بصورت عمومی و تجربی مورد آزمایش قرار گرقته است و مصرف بیش از مقادیر پیشنهادی نیز باعث سوختن گیاه نمی گردد.

کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

گلدانهای آپارتمانی:

به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید.

باغچه های خانگی:

۲تا ۳ کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمتر مربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی)

گلهایی که به صورت زهکش آبیاری می گردند مانند بنفشه آفریقایی:
۲تا ۳ قاشق کود ورمی کمپوست را در یک لیوان آب مخلوط و بعد ۲۴ ساعت، مایع بدست آمده را که ورمی تی(Vermi Tea) نام دارد را در ظرف زیر گلدان ریخته و گلدان را درون آن قرار دهید.

صیفی جات:

۱٫۵تا ۲٫۵ کیلوگرم کود ورمی کمپوست در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر.

سبزی کاری:

مخلوط ۱۰% الی ۱۵% کود ورمی کمپوست با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، حداقل به عمق ۲ تا ۵ سانتی متر.

درختان مثمر:

۳تا ۵ کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

درختان غیر مثمر:

۲تا ۳ کیلوگرم برای هر درخت به صورت چالکود.

نشا کاری و تکثیر:

۲۵تا ۷۵ گرم برای هر نشا

نهال کاری:

۵۰۰گرم برای هر نهال بصورت چالکود.

زمینهای زراعی:

۶تا ۹ تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک

ورمی کمپوست یک کود بیوارگانیک و بسیار غنی است که در کشت و زرع تمام محصولات کشاورزی قابل استفاده میباشد و باعث افزایش در کیفیت و کمیت محصولات میشود. از جمله موارد استفاده کود ورمی کمپوست موارد ذیل میباشد:

۱- کلیه درختان میوه مثمر و غیر مثمر

۲- کلیه محصولات زراعی

۳- نهالکاری

۴- گلهای زینتی

۵- گیاهان دارویی

۶- انواع صیفی جات

۷- پرورش قارچ

۸- گلها و گیاهان آپارتمانی

۹- چمنکاری

۱۰- فضای سبز شهرها