بایگانی

بایگانی نوامبر

تاثیر ورمی کمپوست بر گیاهان گلخانه ای

تاثیر ورمی کمپوست بر گیاهان گلخانه ای

پیاز 

بیشترین عملکرد و بیشترین درصد پروتئین و بیشترین میزان اسید اسکوربیک در غده پیاز و کمترین درصد غده های از بین رفته  در اثر مصرف ورمی کمپوست به مقدار ۶ تن در هکتار به دست آمد.

گوجه فرنگی

ورمی کمپوست با نسبت ۱۰۰۰ گرم در کرتهایی با مساحت ۲ متر مربع افزایش معنی داری در میزان محصول تولیدی داشته است . بیشترین تعداد میوه و بالاترین وزن تر بوته ، طول میان گره، شاخص سطح برگ، وزن خشک ریشه ، جذب عناصر ماکرو، سالم بودن قسمتهای خارجی گیاه ،عدم ارتباط به امراض و افزایش مقاومت سلولزی آن نیز از دیگر نتایج بدست آمده می باشد. همچنین نشان داد افزایش کود ورمی کمپوست در مقایسه با کمپوست معمولی و حتی افزودن کود دامی به گلدانهای گوجه فرنگی شاخص های رشد و عملکرد گیاه را بطور قابل توجهی ارتقاء داده است.

خیار

حاصل ورمی کمپوست باعث افزایش راندمان محصول شد و به دلیل داشتن ساختمان اسفنجی خود مصرف آب را تا یک سوم تقلیل داد. همچنین در تیمار ورمی کمپوست هیچ مورد بد سبزی و ابتلا به بوته میری دیده نشد. لذا ورمی کمپوست می تواند بهترین گزینه برای تولید محصولات ارگانیک خصوصا در گلخانه ها باشد.

کاهو

بالاترین میزان جذب آهن و منگنز در خاک و کاهو هنگامی به دست آمد که از ورمی کمپوست ۴۰تن در هکتار به صورت جداگانه استفاده شد. با توجه به این نتایج مصرف ورمی کمپوست چه بصورت جداگانه و چه بصورت تلفیقی با کود شیمیایی می تواند بعنوان یک راه مؤثر جهت بهبود عناصر میکرو(Mn و Fe) در خاک ، گیاه کاهو و کاهش مصرف کودهای شیمیایی پیشنهاد شود.

لوبیا سبز

اثر کاربرد ورمی کمپوست بر وزن کل بوته، عملکرد غلاف، متوسط وزن غلاف، طول غلاف و تعداد برگ در گیاه معنی دار می باشد.

لوبیا

تعداد غلاف در بوته، وزن خشک غلاف در بوته، وزن دانه در غلاف، وزن خشک اندامهای هوایی ، بیشترین مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم کاه و کلش و دانه لوبیا در تیمارهای ورمی کمپوست مشاهده شد که بیانگر فراهمی و جذب بیشتر آنها این تیمار می باشد.

روش کاربری ورمیکمپوست فارمینو برای باغ های میوه

طریقه استفاده از ورمی کمپوست  فارمینو جهت استفاده در باغ های میوه:

محل حفر چاله در روش کود دهی به روش چالکود:

در ابتدا بایستی چاله هاییی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ها در یک سوم قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر باید شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت به دلیل وجود ریشه های جوان و فعال با تراکم بالا در آن منطقه می باشد. توانایی ریشه های جوان  وفعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه های اصلی و قطور درختان صدمه نمی رساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتما به طریقی آن را خیس کند

تعداد چاله ها:

در مجموع برای درختان میوه بیش از ۱۰ سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود. در باغ های پر تراکم به تعداد یک چاله بین دو درخت محدود می گردد.

قطر و عمق چاله:

در باغ هایی که حفر چاله به کمک بیا انجام میگیرد قطر چاله ها بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر و در صورت استفاده از مته پشت تراکتوری قطر چاله ۳۵ سناتی متر خواهد بود. عمق چاله به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد و به طور معمول ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر مناسب می باشد

چگونگی پر کردن چاله

برای درخنان بالای ۵ سال در هر چاله به میزان ۴تا ۵ کیلوگرم ودر درختان زیر ۵ سال تا ۳ کیلوگرم در هر چاله ورمی کمپوست ریخته و  پاله را با خاک سبک پر کرده و تا هم سطح خاک باغ گردد. بلافاصله بعد از پر شدن چاله  درختان آبیاری گردند

در روش چالکود؛ چاله در زیر قطره چکان های سیستم آبیاری تحت فشار و یا کنار نهر آبیاری خواهد بود.

در صورت نبود سیستم آبیاری تحت فشار، آبیاری بهتر است به روش تشتکی صورت گیرد

کود مورد نیاز درختان میوه برای چند سال اول بهتر است قبل از کاشت در زیرریشه یا فاصله ۱۵ سانتی متری جاسازی شود

تاثیرات استفاده از ورمی کمپوست

فواید و اثرات استفاده از ورمی کمپوست

کود آلی ورمی کمپوست در خاک های سنگین دانه بندی و تخلل خاک را بهتر می سازد و نفود پذیری و تهویه خاک را بهبود می بخشند . در خاک های سبک مانند اسنفج به نگهداری آب و مواد غذایی کمک نموده و از شتستشوی آن جلوگیری می کند .

اجزای ریز و درشت و مواد معدنی را در بر گرفته و به تشکیل خاک دانه کمک می کند . حالت چسبندگی خاک را کاهش داده و از مقاومت خاک در مقابل ماشین آلات کشاورزی می کاهد و عملیات زراعی با خاک با انرژی کمتری انجام می گیرد

ورمی کمپوست می تواند ۲ تا ۶… برابر خود آب نگهداری نموده و از هدر رفتن آن جلوگیری کند . به خاک رنگ تیره داده و به جذب حرارت و گرم نگه داشتن خاک کمک می کند . کمپوست دارای عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان می باشد که این مواد را به تدریج آزاد و در اختیار گیاهان قرار می دهد . ذرات هوموس ترکیابت ازت کربن اسید فولیک حاصل از کمپوست دارای خاصیت جذب کنندگی شدید می باشد که عناصر غذایی را به خود جلب نموده و به آسانی در اختیار گیاهان قرار میدهد .

چرا ورمی کمپوست برای گیاهان خوب است؟

چرا ورمی کمپوست برای گیاهان خوب است؟

طی فرآیند کمپوستینگ مواد آلی دستخوش تغییرات شیمیایی میگردند که این امر باعث میشود مواد مغذی به راحتی در دسترس ریشه های گیاه قرار گیرند همین اثر را بر روی مواد سمی، مانند فلزات سنگین موجود در لجن فاضلاب انجام می دهند این فرآیند به نام فیکسیشن خوانده میشود و مانع از قرار گرفتن بیشتر فلزات سنگین در معرض ریشه گیاه میگردد. مطالعات همچنین کاهش قابل توجهی در میزان  عوامل بیماریزا در مواد آلی که  تحت تاثیر فرایند  کمپوستینگ قرار گرفته اند نشان داده است. ورمی کمپوست به مانند یک بافر برای گیاهانی که پی اچ خاک آنها بالا یا پایین است عمل می کند .سطح مواد آلی و قابل دسترس نیتروژن، کلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم در ورمی کمپوست نسبت به خاک معمولی به طرز چشمگیری بالاتر است.
آزمایشات در ایالات متحده بر روی محصولات گوجه فرنگی نشان داده است که اضافه کردن ورمی کمپوست باعث افزایش تولید تا ۳۳٪ می گردد.

مقایسه ورمی کمپوست با کودهای دیگر

ورمی کمپوست چیست؟

مزایای ورمی کمپوست فارمینو

ترکیبات کود ورمی کمپوست و نحوه ی مصرف آن

آیا کمپوست همان ورمی کمپوست است ؟

تفاوت ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ:

مقدار استفاده از کمپوست

میزان مصرف ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

گلدانهای آپارتمانی: ۲۰ تا  ۳۰ درصد  از حجم گلدان (به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید).

باغچه های خانگی: ۲ تا ۳ کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمتر مربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی)

صیفی جات: ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ کیلوگرم کود ورمی کمپوست  در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر.

سبزی کاری: مخلوط ۱۰% الی ۱۵% کود ورمی کمپوست  با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، به عمق حداقل ۲ تا ۵ سانتیمتر.

درختان میوه: ۳ تا ۵ کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

درختچه های تزئینی: ۲تا ۳ کیلوگرم در متر مربع

نهال کاری: ۲  تا ۴ کیلوگرم در متر مربع

زمینهای زراعی: ۶ تا ۹ تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک


چمن کاری: در بستر چمن کاری حدود ۱۰- ۸ کیلو گرم در متر مربع و برای نگهداری چمن در بهار یا پاییز حدود ۶- ۲ کیلو گرم در متر مربع  در هر سال می توان ورمی کمپوست را مصرف نمود. (برای کاشت چمن ورمی کمپوست را بایستی با ماسه مخلوط و بذر با آن پوشاند).

 قارچ: در پرورش انواع قارچها می توان محصولات را به اندازه مورد نیاز بعنوان خاک پوشش و خاک زیر کشت مورد استفاده قرار داد.

محصولات قابل ارائه

کود ورمی کمپوست

ورمی کمپوست ( بسته بندی شده و سرند شده ) : قیمت ۴۵۰ تومان

ورمی کمپوست ( بدون بسته بندی ) : قیمت ۳۵۰ تومان

ورمی کمپوست ( جهت مصرف خانگی و گلخانه- بسته بندی دو ونیم کیلویی و تحت برند فارمینو ) :قیمت ۳۹۰۰ تومان 

کرم ایزینا فوتیدا:

۱- بستر کرم کود با تراکم بالا : هر کیلو ۱۰۰۰ تومان

۲- بسته ۱۰۰۰ عددی کرم ایزینا فوتیدا

توضیح : بستر کرم و کود حاوی تعداد زیادی کوکون و نوزاد کرم بوده که در شمارش به حساب نمی آیند.

چای کمپوست:

قیمت بسته بندی:  تماس جهت اطلاع

قیمت بدون بسته بندی: تماس جهت اطلاع


توضیح:

چای کمپوست محلولی است که طی فرآیند هوازی ، میکروارگانیسم موجود در ورمی کمپوست فعال گردیده و در خلال این عمل جمعیت آن ها به شدت تکثیر می گردند. این محلول شامل با کتری های مفید جهت رشد چشمگیر گیاهان بوده و علاوه بر تامین مواد تغذیه جهت رشد و نمو گیاه خاصیت آفت کشی نیز به همراه دارد

این محصول جهت استفاده در تمامی کشت ها مشابه با روش آبیاری مرسوم و یا جهت کشت گلخانه ای به صورت مخلوط با آب آبیاری و پاشش به روی برگها استفاده می شود

 

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

کرمهای ایزینیا فتیدا می­توانند از تمام انواع زباله­های غذایی، زباله­ های حیاط، باغچه، کاغذ و مقوا تغذیه نمایند. زباله­ های باغچه های مانند برگها، علفهای کوتاه شده، شاخ و برگهای کوچک و زائده­های گیاهی غیر چوبی می­باشند که همه قابل تبدیل به کرم‌پوسال هستند. برگها عمده­ ترین زباله آلی موجود در اغلب مخازن کمپوست هستند.

اگر از علفهای کوتاه شده استفاده می­شود بهتر است که آنها را با دیگر زباله­ های منزل مخلوط نمود، زیرا در غیر این صورت، این علفها باعث فشردگی و محدود شدن جریان هوا می­شوند. همچنین بهتر است شاخه­هایی با ضخامت بیش از ۶ میلی­متر را با یک رنده به قطعات کوچکتر تبدیل نمود. از زباله­ های آشپزخانه­ای مانند باقیمانده سبزیجات، ته مانده قهوه و پوست تخم مرغ نیز می­توان استفاده کرد. در صورت بکار بردن نیتروژن اضافی، می­توان مقدار کمی خاک اره به آن افزود. برای هر صد کیلوگرم خاک اره حدوداً به ­یک ­کیلوگرم نیتروژن خالص نیاز است که معادل ۲/۲ کیلوگرم اوره می­باشد. خاکستر چوب نیز به عنوان منبع آهک محسوب می­شود که باید به میزان کمی مورد استفاده قرار گیرد. روزنامه­ ها و کاغذهای باطله معمولی نیز قابل تبدیل به کمپوست می­باشند اما به دلیل اینکه میزان نیتروژن در آنها کم است، سرعت تجزیه پائین می­آید و در صورت استفاده از کاغذ نباید وزن آنها بیش از ده درصد کل وزن مواد موجود در مخزن کرم‌ایزینیا فتیدا باشد. زباله­ های آلی که از نظر بیولوژیکی تجزیه‌پذیر بوده و معمولاً به عنوان مواد کمپوست شوند، در پرورش کرم و تولید کرم ایزینیا فتیدا مورد استفاده قرار می­گیرند به شرح زیر می­باشند:


فضولات حیوانی:

می­توان از مدفوع حیوانی مانند، گوسفند، اسب، بز و طیور برای این منظور استفاده نمود. لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش­بینی­ های اولیه مختلفی در مورد عوامل بیماریزا و واکنش در مقابل کرمهای خاکی انجام داد. باید برای استفاده از مدفوع اسب بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوی ویروس تتانوس است که برای انسان مهلک و کشنده می­باشد.

زباله­ های کشاورزی:

همچنین می­توان از زباله­ های کشاورزی که پس از برداشت محصول و خرمن­کوبی به دست می­ آید نیز استفاده کرد. این زباله­ ها شامل موارد زیر می­باشند: شاخه­ ها، برگها، سبوس (بجز شلتوک)، پوست، زباله سبزیجات، خرده برگها، زباله­ های فرآوری صنایع غذایی، تفاله نیشکر و زباله­ های فرآوری می­باشند.

منافع کاربری ورمی کمپوست

مزایای استفاده از ورمی‌کمپوست :

۱- سبک و فاقد هرگونه بو

۲- عاری از تخم علفهای هرز

۳- حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتری‌ها

۴- بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی

۵- دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز

۶- دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها بویژه ویتامین

B12 -7 قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

۸- عاری از باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن

۹- اصلاح کنندة خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

۱۰- انطباق کامل با الزامات قوانین و مقررات محیط‌زیست

۱۱- تولید در داخل کشور (صد درصد) ۱۲- قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی

۱۳- هوادهی خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاکهای متراکم

۱۴- استفاده از این نوع کود، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی افزایش می­دهد؛ و مشکلات مربوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد.

بررسی نقاط قوت و ضعف روش سبدی و پشته ای

سیستم پرورش کرم به روش سبدی :

در این سیستم از  سبدهایی با ابعاد مختلف جهت پرورش کرم و تولید ورمی کمپوست استفاده می شود . این روش جهت استفاده حداکثری از حداقل فضا ایجاد شده و بیشتر جهت استفاده در منزل به علت کمبود فضا مورد استفاده قرار میگیرد . در این رو ش سبدهای حاوی بستر کرم به همره کرم بر روی هم قرار میگیرد و به منظور عدم بروز شوری در بستر زیرین در مدت زمان های معلوم جعبه ی زیرین را در بالا و جعبه ی بالایی را در زیر قرار می دهند

مزایای استفاده :

نیاز به فضای کمی دارد

معایب استفاده :

۱٫صرف هزینه ی بالا جهت خرید جعبه و جابجایی آن ها

۲٫شرایط دشوار جهت یکنواختی تامین رطوبت و ممانعت از ایجاد حالت شوری و تنظیم EC

3.برداشت و جداسازی کرم کار دشواری  و مستلزم نیروی کارگری زیاد است.

سیستم پرورش کرم به روش پشته ای:

در این روش کود مورد نظر پس از شستشو بر روی زمین به حالت کله قندی قرار میگیرد که به هر یک از کله قندی یا پشته ها تلگفته می شود سپس  کرمها به بستر اضافه میشوند.

معایب:

عیب این روش ایناست که نیازمند فضای زیادی جهت شروع کار است.

مزایا:

۱٫جهت آبیاری از سیستم فواره استفاده میشود که همین امر هزینه کارگری ومصرف آب را به طرز چشمگیری کاهش میدهد.

۲٫کیفیت کود تولیدی و جمعیت کرمها پس از پایان دوره در این روش بالاتر است.

روش تفکیک کرم از کود

راه های جداسازی کرم از کود

یکی از مشکلاتی که برخی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند این است کـه چگونـه کرم خود را از کود ورمی کمپوست جدا کنند به گونه ای کرم ها آسیب ندیـده و دچـار تنش نشوند و دیگر آنکه حداکثر میزان کرمی که می تـوان از یـک بسـتر جـدا شـود را جداسازی کنندبرای این منظور چندین روش وجود دارد:

روش اول استفاده از غربال یا سرند

سرند یا همان الک وسیله ای اسـت کـه بـر اسـاس انـدازه مـواد آن هـا را از هـم جـدا می کند.
سرند های صـنعتی یـا نیمـه صـنعتی دارای نیـروی محرکـه ای مـی باشـند کـه بـه صورت مکانیکی و فارق از نیروی انسانی عمل جداسازی را انجام می دهند.در صنعت ورمی کمپوست بـه منظـور جداسـازی مـواد زایـد و یـا کـرم از کـود ورمـی کمپوست از دو نوع سرند دوار و چند مرحله ای استفاده می شود.
نکته ی بسیار مهم :در هنگـام اسـتفاده از سـرند بـرای جداسـازی کـرم در اثـر عبـور کــرم از منافــذ ســرند و یــا تکــان هــای شــدید و ایجــاد تــنش حــدود ۱۰ الــی ۲۰ درصد از کرم ها از بین خواهند رفت


سرند دوار

سـرند هـای دواری کـه بـرای جداسـازی کـرم از کـود و یـا مـواد زایـد از کود مورد استفاده قرار می گیرند دارای منافذ ۳ تا ۴ میلی متری می باشند.

ســرند چنــد مرحلــه ای

ایــن ســرند هــا را بیشــتر در صــنایع ســاختمانی و مصــالح مورد استفاده قرار می دهند ایـن سـرند هـا بـا داشـتن ۳ ردیـف در برخـی مـوارد تـا ۵ ردیفتور جداسازی بـا منافـذ ۳ ،۶ و ۱۰  میلـی متـر مـی باشـند ایـن سـرند هـا برای جداسازی کـرم بسـیار نـا مناسـب مـی باشـند و تلفـات کـرم در صـورت اسـتفاده از این سرند برای جداسـازی حـداکثر اسـت ولـی مزیـت ایـن سـرند هـا آن اسـت کـهو میلـی متـر مـی باشـند.ایـن سـرند هـا برای جداسازی کـرم بسـیار نـا مناسـب مـی باشـندو تلفـات کـرم در صـورت اسـتفاده از این سرند برای جداسـازی حـداکثراسـت ولـی مزیـت ایـن سـرند هـا آن اسـت کـه در هنگـام سـرند کـود ورمـی کمپوسـت بـا هـدف جداسـازی مـواد زایـد از کـود مــی توان کود ورمی کمپوست را با ۴۰ درصد رطوبت نیز سرند کرد.

مقایسه :با توجـه بـه تجربـه هـای صـورت گرفتـه در صـورت اسـتفاده از سـرند بهتـر اســت از ســرند هــای دوار اســتفاده کــرد در ضــمن در هنگــام ســرند ســعی شــود رطوبت بستر در حدود ۷ درصد باشد.

روش دوم استفاده ازروش لایه ای

یکـی از بهتــرین روش هــای جداســازی کــرم بـه صــورت خــالص همــین روش اســت در ایـــن روش کـــود را از آب گرفتـــه و مـــدتی در حـــدود ۲ الـــی ۳ روز آبیـــاری را متوقف کنیـد پس از خراش دهی سطح به عمق ۱۰ سانتی متر، بـه صـورت لایـه لایـه کـود را از بـالا شـروع بـه برداشـت مـی کنیم این روند را تـا جـایی ادامـه مـی دهـیم کـه یـک لایـه ی ۱۵ سـانتی از کـود و کرم باقی بماند .سپس تمـام کـود را جمـع کـرده و بـه صـورت یـک کپـه در آورده و در مقابــل آفتــاب مــی گــذاریم .یــک الــی ۲ روز صــبر کــرده و دوبــاره لایــه لایــه برداشت می کنیم تا مجـددا یـک لایـه ی ۱۰سـانتی از کـود بـاقی بمانـد .ایـن لایـه حاوی حداکثر میزان کرم است .

روش سوم استفاده از کود تازه:

در این روش بسـته بـه طـول تـل در چنـد جـای تـل کـود ورمـی شـده را برداشـته وکــود تــازه مــی ریــزیم قســمت هــای دیگــر تــل را آب یــا ری نمــی کنــیم و فقــط قسمت هایی که کود تازه ریختـه شـده را آب مـی دهـیم بعـد از یـک هفتـه مراکـزی که کود تـازه ریختـه شـده حـاوی کـرم شـده و بـاقی قسـمت هـا از کـرم خـالی مـی شود.