خانه > آموزش > مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

مواد مناسب برای تولید کود کرم ایزینیا فتیدا

کرمهای ایزینیا فتیدا می­توانند از تمام انواع زباله­های غذایی، زباله­ های حیاط، باغچه، کاغذ و مقوا تغذیه نمایند. زباله­ های باغچه های مانند برگها، علفهای کوتاه شده، شاخ و برگهای کوچک و زائده­های گیاهی غیر چوبی می­باشند که همه قابل تبدیل به کرم‌پوسال هستند. برگها عمده­ ترین زباله آلی موجود در اغلب مخازن کمپوست هستند.

اگر از علفهای کوتاه شده استفاده می­شود بهتر است که آنها را با دیگر زباله­ های منزل مخلوط نمود، زیرا در غیر این صورت، این علفها باعث فشردگی و محدود شدن جریان هوا می­شوند. همچنین بهتر است شاخه­هایی با ضخامت بیش از ۶ میلی­متر را با یک رنده به قطعات کوچکتر تبدیل نمود. از زباله­ های آشپزخانه­ای مانند باقیمانده سبزیجات، ته مانده قهوه و پوست تخم مرغ نیز می­توان استفاده کرد. در صورت بکار بردن نیتروژن اضافی، می­توان مقدار کمی خاک اره به آن افزود. برای هر صد کیلوگرم خاک اره حدوداً به ­یک ­کیلوگرم نیتروژن خالص نیاز است که معادل ۲/۲ کیلوگرم اوره می­باشد. خاکستر چوب نیز به عنوان منبع آهک محسوب می­شود که باید به میزان کمی مورد استفاده قرار گیرد. روزنامه­ ها و کاغذهای باطله معمولی نیز قابل تبدیل به کمپوست می­باشند اما به دلیل اینکه میزان نیتروژن در آنها کم است، سرعت تجزیه پائین می­آید و در صورت استفاده از کاغذ نباید وزن آنها بیش از ده درصد کل وزن مواد موجود در مخزن کرم‌ایزینیا فتیدا باشد. زباله­ های آلی که از نظر بیولوژیکی تجزیه‌پذیر بوده و معمولاً به عنوان مواد کمپوست شوند، در پرورش کرم و تولید کرم ایزینیا فتیدا مورد استفاده قرار می­گیرند به شرح زیر می­باشند:


فضولات حیوانی:

می­توان از مدفوع حیوانی مانند، گوسفند، اسب، بز و طیور برای این منظور استفاده نمود. لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش­بینی­ های اولیه مختلفی در مورد عوامل بیماریزا و واکنش در مقابل کرمهای خاکی انجام داد. باید برای استفاده از مدفوع اسب بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوی ویروس تتانوس است که برای انسان مهلک و کشنده می­باشد.

زباله­ های کشاورزی:

همچنین می­توان از زباله­ های کشاورزی که پس از برداشت محصول و خرمن­کوبی به دست می­ آید نیز استفاده کرد. این زباله­ ها شامل موارد زیر می­باشند: شاخه­ ها، برگها، سبوس (بجز شلتوک)، پوست، زباله سبزیجات، خرده برگها، زباله­ های فرآوری صنایع غذایی، تفاله نیشکر و زباله­ های فرآوری می­باشند.