خانه > ورمی کمپوست > منافع کاربری ورمی کمپوست

منافع کاربری ورمی کمپوست

مزایای استفاده از ورمی‌کمپوست :

۱- سبک و فاقد هرگونه بو

۲- عاری از تخم علفهای هرز

۳- حاوی میکروارگانیسم‌های هوازی مفید مانند ازتوباکتری‌ها

۴- بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی

۵- دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز

۶- دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین‌ها بویژه ویتامین

B12 -7 قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی

۸- عاری از باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های پاتوژن

۹- اصلاح کنندة خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

۱۰- انطباق کامل با الزامات قوانین و مقررات محیط‌زیست

۱۱- تولید در داخل کشور (صد درصد) ۱۲- قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی

۱۳- هوادهی خاک با ایجاد خلل و فرج و ایجاد پوکی در خاکهای متراکم

۱۴- استفاده از این نوع کود، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی افزایش می­دهد؛ و مشکلات مربوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد.